Trafikförsäkring

Om Trafikförsäkring

Det är den billigaste bilförsäkringen eftersom den oftast inte täcker in sin egen bil på något mer sätt än om man med den råkar ha sönder t.ex någon annans bil och man själv är skyldig till det. Då betalar man oftast enbart självrisken och sen står ditt försäkringsbolag för resten av kostnaderna för att fixa till den skada som sket – förutom din egen bil – den får du laga för egna pengar. Du kan läsa mer om trafikförsäkringar hos något av försäkringsbolagen som listas ovan.

Trafikförsäkring är den bilförsäkring det är lag på i Sverige att man minst måste ha på sin bil för att få köra den ute i trafiken. Sen är det upp till ägaren själv om man vill försäkra något utöver det sen.