Ska man ha helförsäkring på bilen

Ska man ha helförsäkring på bilen? Att besluta om man ska ha helförsäkring på bilen är en stor fråga för de flesta bilägare. Denna guide hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut genom att förstå vad en helförsäkring innebär, kostnader, fördelar och nackdelar, och överväganden baserade på ditt specifika scenario.

Vad är en helförsäkring?

Helförsäkring, i Sverige, är en försäkringsform som inkluderar både trafikförsäkring, halvförsäkring och drulleförsäkring. Trafikförsäkringen är den grundläggande försäkring som alla bilar måste ha enligt lag. Den täcker skador som bilen orsakar på andra personer, fordon och egendom.

Halvförsäkring täcker brand, stöld, räddning och vagnskadegaranti. Den ger ersättning för skador på eller förlust av din bil till följd av brand, stöld, bärgning vid olycka och vissa typer av skador på ditt fordon.

Drulleförsäkring, som ibland kallas vagnskadeförsäkring, är en del av helförsäkringen och täcker skador på bilen som du själv orsakar eller som uppstår genom ett plötsligt och oförutsett yttre händelse.

Kostnader för Helförsäkring

Kostnaden för helförsäkring varierar beroende på en mängd faktorer som bilmodell, ålder på bilen, din ålder, hur du använder bilen, och din historik som förare. En högpresterande, nyare bil kommer troligen att kosta mer att försäkra än en äldre, mer standardmodell. Likaså kommer försäkringskostnaden att vara högre för en person med en historik av trafikolyckor eller trafikförseelser jämfört med någon med ren körhistorik.

Fördelar och Nackdelar

Fördelar med Helförsäkring:

 • Omfattande skydd: En helförsäkring ger mest omfattande skydd, vilket kan vara särskilt viktigt om du har en ny eller dyr bil.
 • Mindre ekonomisk risk: Om din bil är skadad eller stulen, skulle en helförsäkring hjälpa dig att ersätta eller reparera det, oavsett om skadan är din egen ”skuld” eller inte.
 • Extra fördelar: Många helförsäkringar inkluderar tilläggstjänster, som bärgning och reparationer.

Nackdelar med Helförsäkring

 • Högre kostnader: Helförsäkringar är mer kostsamma än trafik- eller halvförsäkring.
 • Sänkt värde över tid: För äldre bilar, särskilt de som är mer än 8-10 år gamla, kan det inte vara ekonomiskt försvarbart att ha en helförsäkring. Då kan värdet på bilen vara lägre än det totala beloppet du betalar för försäkringen.
 • Självrisken: Helförsäkringar inkluderar ofta en självrisk, vilket innebär att du kommer att behöva betala en del av kostnaden om du gör en skadeanmälan.

Att tänka på när man väljer helförsäkring

Att välja rätt försäkring för din bil handlar om att väga risker mot fördelar och kostnader. Här är några faktorer att överväga:

 • Bilens ålder och värde: Generellt sett, om du har en nyare eller dyrare bil, är det en god idé att överväga helförsäkring för att skydda ditt investerade kapital.
 • Din ekonomiska situation: Om du inte har tillräckliga medel för att ersätta eller reparera din bil om den skadas eller stjäls, kan helförsäkring vara en klok investering.
 • Ditt lån: Om du har finansierat din bil med ett lån, kan din långivare kräva att du har helförsäkring.
 • Din risktolerans: Om tanken på att betala för stora reparationer eller en ersättningsbil ur egen ficka gör dig orolig, kan det vara värt den extra kostnaden för en helförsäkring.
 • Var du bor och kör: Om du bor i ett område med hög kriminalitet eller ofta parkerar din bil på gatan, kan en helförsäkring ge extra skydd mot stöld. Likaså, om du kör mycket, särskilt på trafikerade vägar eller i dåligt väder, kan risken för olyckor vara större.

Kom ihåg att det alltid är viktigt att noggrant läsa igenom alla försäkringsvillkor innan du fattar ett beslut. Prata med en försäkringsrådgivare om du har frågor eller behöver hjälp med att förstå din policy. En helförsäkring kan vara en betydande investering, men för många bilägare, erbjuder den trygghet och skydd som väger upp kostnaderna.